Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2018

euphoriaa
8559 7904 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viazenibyja zenibyja
euphoriaa
Może do piekła wcale nie trafiamy za nasze złe uczynki. Może trafiamy do piekła za to, czego nie zrobiliśmy.
— zaszalej maleńka
Reposted fromzenibyja zenibyja
euphoriaa
4079 1329


Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
Reposted fromzenibyja zenibyja
euphoriaa
zupo dalej jestem na Ciebie zła za zajebanie mi roku ... 
Reposted fromzenibyja zenibyja
euphoriaa
5604 6fc6
[...] jesteśmy stworzeni do zmartwychwstań. Jak trawa. Odrośniemy nawet wtedy, gdy przejedzie po nas ciężarówka.

Po mnie dzisiaj ewidentnie przejechał tir.
Reposted fromzenibyja zenibyja

December 28 2017

euphoriaa
00:02 -Cholernie za Tobą tęsknie,  czuje brak Ciebie wszędzie . Wiem , że zostawiłem moją jedyną szanse  daleko w tyle , wiem  że sam sobie ją pogrzebałem,  wiem , że nie zostawia się tak ludzi z dnia na dzień  ...Próbowałem iść dalej   ale one nie są jak Ty  nie umieją słuchać  nie umieją mówić  nie umieją kochać jak Ty . 00:05 -Proszę odpisz ...
— wzruszyłabym się, ale tusz był zbyt drogi ...
Reposted fromzenibyja zenibyja
euphoriaa
5494 622d
Czasem wydaje mi się, że jak nie boli, to to nie miłość.
Reposted fromzenibyja zenibyja
euphoriaa
9977 638e

Jesteś sam i choć czujesz jej dotyk
To wiesz, że dotyk można kupić za sto złotych.
Reposted fromzenibyja zenibyja
euphoriaa
8747 90f4
zastanów się 
czy nie odcinając się ode mnie 
nie podcinasz mi 
przypadkiem 
krtani
Reposted fromzenibyja zenibyja
euphoriaa
2386 b6ee
Pali niebieskie LM-y no i cudze mosty.
Reposted fromzenibyja zenibyja
euphoriaa
Nigdy nie pozbędę się tego, o czym milczę.
— Pozwól mi mówić..
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
euphoriaa
(...) Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Żulczyk
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
euphoriaa
Życie zostawia blizny na ciele i na duszy. Kiedy poznaje się kogoś w połowie drogi, trudno oczekiwać, że nie będzie miał żadnych zadrapań.
— Chufo Lloréns
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
euphoriaa
7636 9953

Wpadnij do mnie, rozsiądź się wygodnie, Weź 0,7 gorzkiej - bo wtedy mówić jest prościej. Opowiem Ci jak stracić wszystko co istotne, Jak to co masz na dłoni - nagle poza horyzontem (...) 
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
euphoriaa
7215 261b
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
euphoriaa
Każdy incydent narusza granice twojej wytrzymałości. Im częściej postanawiasz zostać, tym trudniej jest ci odejść następnym razem. W końcu zupełnie tracisz z oczu granicę swojej wytrzymałości, bo zaczynasz myśleć: wytrzymałam już pięć lat. Co znaczy pięć lat więcej?

November 29 2017

euphoriaa
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M viaucieknijmi ucieknijmi

October 08 2017

euphoriaa
Teraz już wiedziałam, że im większą miłością kobieta darzy mężczyznę, tym wyższą cenę przychodzi jej za to zapłacić.
— Laila Shukri – "Byłam służącą w arabskich pałacach"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

October 07 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl