Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

euphoriaa
Widzisz córeczko - powiedziała matka po chwili dłuższego namysłu. - Jeżeli on odsuwa Ci krzesło, kiedy siadasz, otwiera drzwi, kiedy wsiadasz, podaje płaszcz i ułatwia wejście do lokalu - to nie znaczy, że Cię kocha. Nie powinnaś mylić dobrych manier z zaangażowaniem. 
Jeżeli trzyma Twoje włosy, kiedy wymiotujesz jak kot na imprezie, to nie znaczy że Cię kocha. Jeżeli się z Tobą przespał - to nie znaczy, że Cię kocha. Nawet jeżeli następnego dnia zadzwonił. Nawet jeżeli przespał się ponownie. Nawet jeśli sypia z Tobą od roku - to nie znaczy że Cię kocha i że do czegokolwiek się zobowiązał. Nawet jeśli mówi, że kocha, to może to oznaczać zupełnie coś innego... 
Ja wiem Olu, że jesteś z innego pokolenia. Mamy równouprawnienie, kobieta może wysyłać sygnały tak samo jak mężczyzna, może podejmować inicjatywę i brać sprawy w swoje ręce. Ale kochanie, nie ma tak nieśmiałego mężczyzny, żeby nie był w stanie wystartować wtedy kiedy naprawdę mu zależy. Nie goń, nie ścigaj, nie napieraj. To Ci się zwyczajnie nie opłaci.
Mężczyźni, Olu, to zdobywcy. Może Cię kochać, ale w momencie kiedy zaczniesz na niego naciskać po prostu ci ucieknie.
-To co mam zrobić mamo? - zapytała, jak wtedy, kiedy miała 13 lat.
- Nic kochanie. Czekać.
— Piotr C. "Pokolenie Ikea Kobiety"
euphoriaa
euphoriaa
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
euphoriaa
4241 e828
w każdej sekundzie
euphoriaa
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"

March 16 2018

euphoriaa
8559 7904 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viazenibyja zenibyja
euphoriaa
Może do piekła wcale nie trafiamy za nasze złe uczynki. Może trafiamy do piekła za to, czego nie zrobiliśmy.
— zaszalej maleńka
Reposted fromzenibyja zenibyja
euphoriaa
4079 1329


Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
Reposted fromzenibyja zenibyja
euphoriaa
zupo dalej jestem na Ciebie zła za zajebanie mi roku ... 
Reposted fromzenibyja zenibyja
euphoriaa
5604 6fc6
[...] jesteśmy stworzeni do zmartwychwstań. Jak trawa. Odrośniemy nawet wtedy, gdy przejedzie po nas ciężarówka.

Po mnie dzisiaj ewidentnie przejechał tir.
Reposted fromzenibyja zenibyja

December 28 2017

euphoriaa
00:02 -Cholernie za Tobą tęsknie,  czuje brak Ciebie wszędzie . Wiem , że zostawiłem moją jedyną szanse  daleko w tyle , wiem  że sam sobie ją pogrzebałem,  wiem , że nie zostawia się tak ludzi z dnia na dzień  ...Próbowałem iść dalej   ale one nie są jak Ty  nie umieją słuchać  nie umieją mówić  nie umieją kochać jak Ty . 00:05 -Proszę odpisz ...
— wzruszyłabym się, ale tusz był zbyt drogi ...
Reposted fromzenibyja zenibyja
euphoriaa
5494 622d
Czasem wydaje mi się, że jak nie boli, to to nie miłość.
Reposted fromzenibyja zenibyja
euphoriaa
9977 638e

Jesteś sam i choć czujesz jej dotyk
To wiesz, że dotyk można kupić za sto złotych.
Reposted fromzenibyja zenibyja
euphoriaa
8747 90f4
zastanów się 
czy nie odcinając się ode mnie 
nie podcinasz mi 
przypadkiem 
krtani
Reposted fromzenibyja zenibyja
euphoriaa
2386 b6ee
Pali niebieskie LM-y no i cudze mosty.
Reposted fromzenibyja zenibyja
euphoriaa
Nigdy nie pozbędę się tego, o czym milczę.
— Pozwól mi mówić..
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
euphoriaa
(...) Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Żulczyk
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
euphoriaa
Życie zostawia blizny na ciele i na duszy. Kiedy poznaje się kogoś w połowie drogi, trudno oczekiwać, że nie będzie miał żadnych zadrapań.
— Chufo Lloréns
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
euphoriaa
7636 9953

Wpadnij do mnie, rozsiądź się wygodnie, Weź 0,7 gorzkiej - bo wtedy mówić jest prościej. Opowiem Ci jak stracić wszystko co istotne, Jak to co masz na dłoni - nagle poza horyzontem (...) 
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
euphoriaa
7215 261b
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl