Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

euphoriaa
9194 46b4
Reposted fromslodziak slodziak viarogolka rogolka
euphoriaa
Muszę udawać, że mnie to brzydzi. Przecież jestem damą.
— L!nda
Reposted fromcytatybaleta cytatybaleta
euphoriaa
  • Boli tylko wtedy, gdy pozwolisz, żeby bolało.
— Jodi Picoult
Reposted frombeatkazz beatkazz viamojanostalgia mojanostalgia
euphoriaa
każdy szczery wysiłek budzi we mnie szacunek 
— Marek Hłasko; felietony
euphoriaa
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
euphoriaa
Życie rozłoży Cię na łopatki, jeszcze czternaście razy do niedzieli. Wstawaj, dziś jest dopiero czwartek.
— lovinne
euphoriaa
Nie odkładaj trudnych decyzji na jutro, nawet jeśli wiesz, że przyniosą ból. Jutro nie sprawi, że będzie łatwiej. Sprawi, że będziesz sparaliżowany strachem jeden dzień dłużej.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromSabela Sabela viamojanostalgia mojanostalgia
euphoriaa
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
Reposted fromcaramina caramina viamojanostalgia mojanostalgia
euphoriaa
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostajesz.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamojanostalgia mojanostalgia
euphoriaa
euphoriaa
Moja obojętność? Pracowałam na nią bardzo długo.
Reposted fromthesmajl thesmajl vialonelyjulia lonelyjulia

April 28 2017

euphoriaa
7562 2688
Reposted fromswissfondue swissfondue viapozakontrola pozakontrola
euphoriaa
7723 217d 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viapozakontrola pozakontrola

April 07 2017

euphoriaa
Moja babcia powiadała: wyjdź za mąż za kogoś, kto kocha Cię bardziej, niż Ty jego.
— fragment ksiązki: "Anioł stróż"
Reposted frommowilesmi mowilesmi viagoodbyemylover goodbyemylover
euphoriaa
Dawniej dziewczęta rumieniły się, gdy się wstydziły. Dziś wstydzą się, że się rumienią.
— Właśnie.
euphoriaa

Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
     

— Rouge
Reposted fromitwaslove itwaslove viagoodbyemylover goodbyemylover
euphoriaa
Zastanówcie się o co prosicie, bo przy odrobinie pecha możecie to dostać. 
— Maja Lidia Kossakowska: "Siewca Wiatru"
Reposted frompensieve pensieve viagoodbyemylover goodbyemylover

July 10 2015

euphoriaa
euphoriaa
Znam Cię totalnie inaczej niż wszyscy inni.
euphoriaa
Today, I can honestly say: I made it.
— recommencer
Reposted fromphilomath philomath viaNoemiJustine NoemiJustine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl