Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

euphoriaa
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
euphoriaa
Krytykuj mnie kiedy będziesz na moim poziomie. Póki co możesz podziwiać.
— Harvey Specter

July 11 2019

May 28 2019

euphoriaa
Na mnie już nie licz, bo kiedy ja liczyłam na ciebie, to okazało się, że potrafisz policzyć do jednego. Na mnie już nie licz. Nie umiem liczyć do zera.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
euphoriaa
9827 8e14 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

May 02 2019

euphoriaa
Ukształtowałeś mnie. Wiesz o tym? Ty (...). Wszystkie moje późniejsze decyzje stanowiły konsekwencję naszego spotkania tamtego dnia.
— Jill Santopolo - "Światło, które utraciliśmy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

May 01 2019

euphoriaa
Jeśli chcesz przeprowadzić interesującą rozmowę, zacznij od pytania: "Czego najbardziej żałujesz?".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialonelyjulia lonelyjulia
euphoriaa
Dziś przepraszam serce za to, że inne kochałam bardziej niż swoje.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialonelyjulia lonelyjulia
euphoriaa
Dziś już wiem,że każda porażka może przybliżać do sukcesu, każda kolejna próba może okazać się tą skuteczną, a im cięższy problem tym większa szansa,że stanie się on inspiracją do lepszego życia. Jest jednak jeden haczyk. Musisz zawalczyć. 
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viamyamazing myamazing

February 16 2019

euphoriaa
mała
ty się nie rozpadaj
już i tak jest ciebie za mało
Reposted fromnothingwrong nothingwrong viamyamazing myamazing
euphoriaa
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viamyamazing myamazing
euphoriaa
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec. 
Reposted fromlovvie lovvie viamyamazing myamazing

January 31 2019

euphoriaa
Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialonelyjulia lonelyjulia
euphoriaa
Zabolało w środeczku.  
Reposted fromirmelin irmelin vialonelyjulia lonelyjulia
euphoriaa
3348 596e 500
J.L. Wiśniewski
Reposted fromimbirimbir imbirimbir vialonelyjulia lonelyjulia

November 02 2018

euphoriaa
Zostaw w życiu trochę miejsca na życie.
— Katarzyna Enerlich ‘Prowincja pełna czarów
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
euphoriaa
Gdy chcę, działam skuteczniej, niż gdy muszę. Chcę dla siebie, muszę dla Ciebie. Automotywacja jest kwestią wyboru.
— John Whimore
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
euphoriaa
1781 bee9
Reposted fromonlyman onlyman viamojanostalgia mojanostalgia

November 01 2018

euphoriaa
Chcę wierzyć w wartości, których we mnie zabrakło.
— cały ten czas buduję od podstaw.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
euphoriaa
(...) haustami piję miłość, a gdy trzeba, mam więcej łez niż ocean.
— H. Poświatowska
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl