Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

euphoriaa
7562 2688
Reposted fromswissfondue swissfondue viapozakontrola pozakontrola
euphoriaa
7723 217d 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viapozakontrola pozakontrola

April 07 2017

euphoriaa
Moja babcia powiadała: wyjdź za mąż za kogoś, kto kocha Cię bardziej, niż Ty jego.
— fragment ksiązki: "Anioł stróż"
Reposted frommowilesmi mowilesmi viagoodbyemylover goodbyemylover
euphoriaa
Dawniej dziewczęta rumieniły się, gdy się wstydziły. Dziś wstydzą się, że się rumienią.
— Właśnie.
euphoriaa

Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
     

— Rouge
Reposted fromitwaslove itwaslove viagoodbyemylover goodbyemylover
euphoriaa
Zastanówcie się o co prosicie, bo przy odrobinie pecha możecie to dostać. 
— Maja Lidia Kossakowska: "Siewca Wiatru"
Reposted frompensieve pensieve viagoodbyemylover goodbyemylover

July 10 2015

euphoriaa
euphoriaa
Znam Cię totalnie inaczej niż wszyscy inni.
euphoriaa
Today, I can honestly say: I made it.
— recommencer
Reposted fromphilomath philomath viaNoemiJustine NoemiJustine
To, co rodzice nazywają wychowaniem, nie przynosi żadnego efektu wychowawczego. Ich słowa wpadają dzieciom jednym uchem, a wypadają drugim. Wychowanie dzieci dokonuje się, jeśli można tak powiedzieć, między wierszami. Jak dzieci uczą się radzić sobie z konfliktami? No właśnie, obserwują, jak dorośli to robią. Nic nie pomogą napomnienia, że należy ze sobą rozmawiać grzecznie, skoro oni sami obrzucają się wyzwiskami. Dzieci nie robią tego, co im mówimy, one robią to, co my robimy.
— Jesper Juul
Reposted fromkonrad konrad viaNoemiJustine NoemiJustine
euphoriaa
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaNoemiJustine NoemiJustine

July 08 2015

euphoriaa
To jest Mężczyzna, u boku którego chcę spędzić resztę swojego życia.
— nie mam wątpliwości.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viamyamazing myamazing

July 07 2015

euphoriaa
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
— Grzesiak
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine vialonelyjulia lonelyjulia

June 29 2015

euphoriaa

June 23 2015

euphoriaa
5181 aa76 500
Reposted fromonnomnom onnomnom viamojanostalgia mojanostalgia

June 18 2015

euphoriaa
5222 a9a9 500
PS
Reposted fromaviee aviee viagoodcoffe goodcoffe
euphoriaa
5419 3df2 500
widzę...otchłań... czarną otchłań...
euphoriaa
Za pierwszym razem można wybaczyć. Za drugim przyjąć na klatę. Za trzecim wypierdalaj.
— Hubertos.
Reposted fromgoodcoffe goodcoffe vialonelyjulia lonelyjulia
euphoriaa
Lęk wysokości świadczy o braku zaufania do siebie. Nie masz pewności, czy nie skoczysz.
— Janet Fitch
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialonelyjulia lonelyjulia

June 17 2015

euphoriaa
- Nie przeraża Cię myśl, że nie będziesz już mógł zaliczać innych dziewczyn?
- Ja już znalazłem tą, którą chcę zaliczać.
— kochane takie trochę
Reposted fromcappaque cappaque viaucieknijmi ucieknijmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl