Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2019

euphoriaa
Jedynymi osobami, które będą się na Ciebie złościć, gdy zaczniesz ustanawiać własne granice, są ci, którzy czerpią korzyści z tego, że ich nie masz.
— Louise Hay
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
euphoriaa
Nie komplikuj.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
euphoriaa
Piekło to inni ludzie.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

September 10 2019

euphoriaa
Właśnie dzięki temu wiesz, że żyjesz. Jeśli twoje serce nie galopuje, jeśli nie szczękasz zębami, nie robisz tego we właściwy sposób.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

September 05 2019

euphoriaa
Przejmuj się skutkami swoich decyzji, zanim je podejmiesz, nie potem.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

July 20 2019

euphoriaa
9598 92dd 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMsChocolate MsChocolate
euphoriaa
Naucz się wykorzystywać w życiu okazje, jednocześnie nie wykorzystując ludzi.
— Aleksandra Steć - "Moja dusza pachnie Tobą"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
euphoriaa
Widujemy się, rozmawiamy - ale żyjemy obok. Tak własnie wygląda rozpad: implozja więzi i związków. Poprawna obojętność, urzędowe relacje. Sympatyczny brak zainteresowania.
— Jarosław Klejnocki
Reposted fromatlantyda atlantyda viaMsChocolate MsChocolate
euphoriaa
Wiesz co jest najgorsze? Za każdym razem gdy ktoś pyta o jej ideał, wydaje mi się, że ona mówi o Nim...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vialonelyjulia lonelyjulia
euphoriaa
Nie po to ludzie stają na Twojej drodze, żebyś się ciągle wahała czy zasługujesz na szczęście.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialonelyjulia lonelyjulia
euphoriaa
2454 de5e 500
honey, i'm home.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialonelyjulia lonelyjulia
euphoriaa
4080 24f8 500
Reposted fromnonperfect nonperfect vialonelyjulia lonelyjulia

July 15 2019

euphoriaa
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
euphoriaa
Krytykuj mnie kiedy będziesz na moim poziomie. Póki co możesz podziwiać.
— Harvey Specter

July 11 2019

May 28 2019

euphoriaa
Na mnie już nie licz, bo kiedy ja liczyłam na ciebie, to okazało się, że potrafisz policzyć do jednego. Na mnie już nie licz. Nie umiem liczyć do zera.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
euphoriaa
9827 8e14 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

May 02 2019

euphoriaa
Ukształtowałeś mnie. Wiesz o tym? Ty (...). Wszystkie moje późniejsze decyzje stanowiły konsekwencję naszego spotkania tamtego dnia.
— Jill Santopolo - "Światło, które utraciliśmy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

May 01 2019

euphoriaa
Jeśli chcesz przeprowadzić interesującą rozmowę, zacznij od pytania: "Czego najbardziej żałujesz?".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialonelyjulia lonelyjulia
euphoriaa
Dziś przepraszam serce za to, że inne kochałam bardziej niż swoje.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialonelyjulia lonelyjulia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl